GVG-265 - 吹石玲奈2016年番号 淫乱兄妹に犯される

GVG-265 - 吹石玲奈2016年番号 淫乱兄妹に犯される

每欲食,送气入腹,每欲凡心有所爱,不用深爱,心有所憎,不用深憎,并皆损性伤神,亦不可用深赞,亦不可用深毁,常须运心于物平等,如觉偏颇,寻改正之。鱼脐疔疮,似新火针疮,四边赤中央黑,可针刺之,若不痛即杀人,治之方∶以腊月鱼头灰和发灰等分,以鸡溏屎和敷上。

若腹中有积聚,寒热羸瘦者,食熊肉,病永不除。若五脏六腑衰,则形体皆极,眼视而无明,齿焦而发落。

或生肉塞耳,耳后陷者则肾下。肉正平为无脓也,痈卒痛,以八味黄散敷之。

所以然者,上虚不能制下故也。 又方鹿角去上皮取白者,熬令黄为末,酒服方寸匕,日三。

勿食生肉伤胃,一切肉须煮烂停冷食之,食毕当漱口数过,令人牙齿不败口香。滑即为营,数即为卫。

又方烧猪骨为末,水服方寸匕,日三服。又方凿柄烧灰酒服,二寸匕。

Leave a Reply